Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[Bình Tân] Nhân Viên Cải Tiến Hoạt Động Sản Xuất

Work Location Ho Chi Minh (Binh Tan District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Quality Control (QA/QC), Manufacturing / Process
Deadline to Apply 10/04/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Triển khai các hoạt động 5S/ Kaizen/ IE/ Tiết kiệm chi phí.

- Layout nhà xưởng, đảm bảo an toàn và tối ưu các hoạt động di chuyển của con người, nguyên vật liệu/ bán thành phẩm/ thành phẩm.

- Phối hợp với các xưởng và bảo trì để hỗ trợ kỹ thuật, quy trình (xưởng ép, lắp ráp tự động, lắp ráp thủ công).

- Phối hợp với các phòng ban liên quan để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng, hàng tồn kho, phế phẩm,…

- Kiểm soát sản xuất hàng loạt:

+ Đảm bảo trình tự và phương pháp làm việc được áp dụng theo tiêu chuẩn.

+ Quan sát và phân tích cổ chai các công đoạn sản xuất và xem xét đề xuất giải pháp cải tiến.

- Theo dõi, cập nhật tình hình và tham gia dự án nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, các dự án liên quan đến tiết kiệm chi phí, 5M+E,…

- Thực hiện quản lý tầm nhìn, trực quan hóa dữ liệu, thông tin ở khu vực sản xuất

- Phối hợp với các xưởng để kiểm soát chi phí vật liệu, nhân công và các chi phí overhead.

- Phân tích và đưa ra phương án khắc phục các loại lãng phí/thất thoát trong sản xuất (6 big losses, 8 types of waste).

- Thu thập dữ liệu và phân tích các kế hoạch đầu tư (BVOA) để xuất các phương án đầu tư tối ưu nhất.

- Lập kế hoạch để đào tạo tư duy, kiến thức cải tiến cho nhân viên sản xuất.

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan thúc đẩy các hoạt động sáng kiến cải tiến.

- Cân bằng chuyền để bố trí công nhân từng chuyền lắp ráp cho hợp lý.

- Cải tiến về chuyển đổi khuôn, chuyển đổi sản phẩm nhanh (SMED).

- Phân tích rủi ro (FMEA), cải tiến và tối ưu hóa quy trình sản xuất (ECRS).

Job Requirement

- Tốt nhiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp hoặc các ngành nghề liên quan.
- Có kiến thức về 7 công cụ IE.

- Có kiến thức về Lean, Kaizen, Six Sigma, TPM, đo lường hiệu quả, 5S. 
- Kỹ năng phân tích dữ liệu thống kê.

- Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, kỹ năng lập kế hoạch và thuyết trình.

- Kỹ năng viết quy trình, hướng dẫn công việc chuẩn (SOP).

- Kỹ năng giao tiếp, đọc hiểu các tài liệu Tiếng Anh.
- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở các công việc liên quan.

- Thành thạo tin học văn phòng như Excel, Word, PPT

- Biết sử dụng phần mềm Autocad/ Solidworks.

People also viewed

THIÊN LONG Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.