Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[Đồng Nai - Long Thành] Nhân Viên Đào Tạo

Work Location Dong Nai (Long Thanh District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 - 2 Years
Salary Competitive
Industry Human Resources
Deadline to Apply 30/11/2022
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Employee Shuttle Service
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Thực hiện tìm kiếm, đánh giá nhà cung ứng dịch vụ đào tạo, lựa chọn đối tác đào tạo phù hợp và có chất lượng.
 • Tổ chức các khóa đào tạo.
 • Cập nhật, thống kê, theo dõi, kiểm soát và thu hồi phiếu phản hồi thông tin của các khóa đào tạo.
 • Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp bằng những hoạt động đào tạo có tổ chức; thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu đào tạo của người lao động ở mọi trình độ

Job Requirement

 • Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Nhân Sự, Truyền thông hoặc có liên quan.
 • Khả năng xây dựng, đánh giá tài liệu Đào tạo
 • Kỹ năng hướng dẫn, đào tạo
 • Có 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

People also viewed

THIÊN LONG Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.