Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[Đồng Nai - Long Thành] Nhân Viên Kỹ Thuật Hóa

TP. HỒ CHÍ MINH

Work Location Dong Nai (Long Thanh District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 Years
Salary Competitive
Industry Chemical Eng.
Deadline to Apply 31/03/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Tiếp nhận và triển khai các công thức và công nghệ được chuyển giao:
- Đề xuất các công nghệ/công thức chuyển giao phù hợp;
- Tham gia tiếp nhận chuyển giao công nghệ/công thức;
- Phụ trách đánh giá mức độ chất lượng kiểm soát chất lượng của sản phẩm và công nghệ được chuyển giao;
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chuyển giao vào các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới;
- Tìm kiếm các nhà cung cấp nguyên vật liệu (NVL) có chất lượng tốt, giá thành rẻ và phù hợp với sản phẩm chuyển giao;
- Tìm hiểu các máy móc thiết bị liên quan và phù hợp với việc sản xuất đại trà bán thành phẩm và công nghệ/công thức chuyển giao;
- Đưa ra quy trình sản xuất thử bán thành phẩm;
- Điều chỉnh công thức và công nghệ cho phù hợp với sản xuất đại trà bán thành phẩm;
- Lập, soát xét các hồ sơ liên quan;

2. Xử lý và giải quyết sự cố về chất lượng của sản phẩm đang sản xuất về hóa nghiệm

3. Phụ trách dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới:
- Phân tích, xử lý thông tin và đưa ra các đề xuất định hướng nghiên cứu;
- Lập kế hoạch, phân công công việc, thực hiện nghiên cứu, đảm bảo chất lượng và đảm bảo tiến độ thực hiện đối với dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới về Hóa;
- Tìm kiếm công nghệ, NVL, máy móc thiết bị, quy trình sản xuất phù hợp với sản phẩm nghiên cứu;
- Lập phương án đầu tư bán thành phẩm và đánh giá hiệu quả của dự án;
- Thực hiện, theo dõi, điều chỉnh và đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất thử bán thành phẩm nghiên cứu và cải tiến thuộc dự án phụ trách;
- Lập và ban hành các hồ sơ theo thủ tục Nghiên cứu và phát triển SPM;

4. Phụ trách cải tiến sản phẩm đang sản xuất:
- Lập kế hoạch, thực hiện nghiên cứu, tìm kiếm NVL, đảm bảo chất lượng và đảm bảo tiến độ cải tiến sản phẩm về Hóa;
- Tìm kiếm công nghệ, NVL, máy móc thiết bị, quy trình sản xuất phù hợp với sản phẩm cải tiến;
- Thực hiện báo cáo nghiên cứu cải tiến và hoàn chỉnh hồ sơ sản phẩm theo Thủ tục, Quy định được ban hành;
- Thực hiện, theo dõi, điều chỉnh và đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất thử bán thành phẩm cải tiến thuộc dự án phụ trách;

Thời gian làm việc: 7h30 - 16h00 từ thứ 2 đến thứ 7 (nghỉ thứ 7 cách tuần)

Địa điểm làm việc:  RW8C+4QG, Đường số 7, Tam An, Long Thành, Đồng Nai (có xe đưa rước)

 


 

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật Hóa.
 • Am hiểu sâu về công tác nghiên cứu và triển khai SPM;
 • Có kiến thức về MMTB sản xuất về Hóa;
 • Kỹ năng làm việc trong Phòng Thí nghiệm.
 • Có 01 năm kinh nghiệm trở lên làm công việc nghiên cứu hoặc triển khai công thức/công nghệ mới. 


 

People also viewed

THIÊN LONG Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.