Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[HCM - Bình Tân] Quản Lý Dự Án Sản Phẩm Mới

TP. HỒ CHÍ MINH

Work Location Ho Chi Minh (Binh Tan District)
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 7 Years
Salary Competitive
Industry Mechanical / Auto / Automotive, Arts / Creative Design
Deadline to Apply 18/07/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

Đối với dự án triển khai sản phẩm mới:

 • Tiếp nhận Hồ sơ sản phẩm (HSSP) và Phương án kinh doanh (PAKD) Khối Ngành Hàng để phân tích tính khả thi, từ đó thực hiện tính toán chi phí đầu tư, tính toán giá thành SP, lập và trình duyệt PAĐT SPM dựa theo kế hoạch và kết quả phân tích đánh giá thu thập nhận được từ Khối Ngành Hàng, R&D và CCƯ.
 • Triển khai PAĐT SPM đã được phê duyệt trong phạm vi công việc Phòng Thiết kế và Triển khai sản phẩm phụ trách.
 • Lập và kiểm soát tiến độ thực hiện các dự án sản phẩm mới (SPM), đảm bảo SPM được triển khai đúng tiến độ theo yêu cầu của các bên liên quan trong phạm vi công việc Phòng Thiết kế và Triển khai sản phẩm phụ trách
 • Theo dõi, báo cáo tiến độ và tham gia giải quyết theo thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan đến chất lượng và tiến độ trong quá trình triển khai SPM với các Khối/Bộ phận/Phòng ban (K/BP/PB) và Nhà cung cấp (NCC).
 • Trình xem xét ban hành các mẫu chuẩn bán thành phẩm trước khi sản xuất thử.
 • Phối hợp với K/BP/PB liên quan theo thẩm quyền để triển khai sản xuất thử, theo dõi, đôn đốc, đánh giá chất lượng, giám sát tiến độ thực hiện theo PAĐT đã duyệt
 • Đáp ứng đầy đủ và đúng tiến độ các yêu cầu gửi mẫu sản phẩm thử khuôn, mẫu kiểm tra đánh giá, mẫu thành phẩm theo yêu cầu cấp trên và K/BP/PB liên quan.
 • Báo cáo đánh giá sản xuất thử, chuẩn bị thông tin tổ chức họp hoàn thiện theo yêu cầu cấp trên, soát xét các HSSP trong phạm vi phụ trách và đề xuất lên cấp trên để tiến hành SX đại trà.
 • Theo dõi đơn hàng SX đại trà đầu tiên về các chỉ tiêu trong phạm vi Phòng Thiết kế và Triển khai sản phẩm phụ trách, phối hợp với Khối CCƯ, Ngành Hàng để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.
 • Chuẩn bị tài liệu, lập file đào tạo, huấn luyện, chuyển giao Quy trình sản xuất SPM theo phân công của cấp trên cho Khối Sản xuất để triển khai các đơn hàng tiếp theo.
 • Báo cáo, cập nhật tiến độ, tình trạng thực hiện dự án, các sự cố chất lượng SP của các dự án SPM khi cấp trên có yêu cầu.

Đối với dự án triển khai sản phẩm cải tiến:

 • Tiếp nhận Hồ sơ sản phẩm cải tiến (HSSP) từ Khối CCƯ, Ngành Hàng hoặc từ trưởng phòng TK-TKSP để xem xét tính khả thi, từ đó thực hiện tính toán chi phí đầu tư, tính toán giá thành SP, lập và trình duyệt PAĐT SPM dựa theo kế hoạch và kết quả phân tích đánh giá thu thập được từ Khối Ngành Hàng.
 • Xem xét tính khả thi và tính toán chi phí cải tiến, giá thành SP cải tiến, lập và trình duyệt PAĐT cải tiến SP.
 • Triển khai cải tiến SP khi PAĐT được phê duyệt trong phạm vi phụ trách.
 • Lập và kiểm soát tiến độ thực hiện các dự án cải tiến SP, đảm bảo SP được triển khai đúng tiến độ theo yêu cầu của các bên liên quan.
 • Theo dõi, báo cáo tiến độ và tham gia giải quyết theo thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan đến chất lượng và tiến độ trong quá trình triển khai cải tiến SP với các K/BP/PB và NCC.
 • Xem xét trình duyệt ban hành các mẫu chuẩn cho SP cải tiến.
 • Phối hợp với K/BP/PB liên quan để triển khai sản xuất thử SP cải tiến, theo dõi, đôn đốc, đánh giá chất lượng, giám sát và báo cáo tiến độ thực hiện theo PAĐT đã duyệt.
 • Báo cáo đánh giá sản xuất thử SP cải tiến, tổ chức họp hoàn thiện và nghiệm thu theo yêu cầu cấp trên, soát xét các HSSP trong phạm vi phụ trách và đề xuất lên cấp trên để tiến hành SX đại trà các SP cải tiến.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kỹ thuật (Cơ khí chế tạo, Thiết kế máy, Khuôn mẫu ngành nhựa).

- Có kiến thức về lĩnh vực triển khai dự án và vận dụng vào thực tế.

- Ưu tiên am hiểu quy trình sản xuất ngành nhựa, khuôn mẫu và chế tạo sản phẩm.

- Có 03 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí công việc tương đương.

- Có khả năng sử dụng một số phần mềm thiết kế chuyên dụng dùng trong kỹ thuật.

- Đọc hiểu Tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật và giao tiếp tốt.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục.

- Kỹ năng quản lý dự án.

- Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao.

People also viewed

THIÊN LONG Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.