Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[HCM - Bình Tân] Nhân Viên Thiết Kế Kỹ Thuật Sản Phẩm

TP. HỒ CHÍ MINH

Work Location Ho Chi Minh (Binh Tan District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 7 Years
Salary Negotiable
Industry Mechanical / Auto / Automotive, Arts / Creative Design, Manufacturing / Process
Deadline to Apply 18/07/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Triển khai nghiên cứu và thiết kế kỹ thuật sản phẩm mới/ sản phẩm cải tiến theo kế hoạch được cấp trên giao.
 • Xây dựng mục tiêu nghiên cứu kỹ thuật sản phẩm và thu thập, lưu giữ các thông tin liên quan phục vụ cho việc nghiên cứu.
 • Thiết kế kỹ thuật sản phẩm, phối hợp với Nhân viên dự án nghiên cứu xây dựng các yêu cầu kỹ thuật, đặc tính sản phẩm, quy trình sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng, phương pháp kiểm tra chất lượng cho sản phẩm mới.
 • Gia công mẫu nghiên cứu kỹ thuật sản phẩm mới, kiểm tra, đánh giá thiết kế kỹ thuật sản phẩm.
 • Lập và chuyển hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ cơ cấu kỹ thuật cho phòng ban liên quan theo phân công của cấp trên.
 • Tìm kiếm, đề xuất ý tưởng cơ cấu kỹ thuật mới và các hoạt động sáng tạo với cấp trên.
 • Xây dựng mục tiêu nghiên cứu cơ cấu kỹ thuật mới.
 • Thực hiện và hoàn thành mục tiêu thiết kế cơ cấu kỹ thuật: cơ cấu cải tiến & cơ cấu mới áp dụng vào sản phẩm cụ thể theo kế hoạch và phân công của cấp trên.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ khí, Kỹ thuật.
 • Có 03 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí nghiên cứu, thiết kế kỹ thuật sản phẩm, ưu tiên biết thiết kế khuôn ép nhựa.
 • Am hiểu về ngành Cơ khí, Kỹ thuật và vận dụng vào thực tế.
 • Có khả năng thiết kế kỹ thuật sản phẩm hoặc thiết kế khuôn ép nhựa.
 • Có kiến thức về vật liệu nhựa, kim loại.
 • Có khả năng quan sát, xác định mục tiêu nghiên cứu.
 • Có khả năng truy xuất/ tìm kiếm tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc tế chuyên ngành thiết kế kỹ thuật.
 • Có khả năng tiếp nhận, phân tích, suy luận vấn đề.
 • Có quan điểm tích cực về đổi mới sáng tạo trong công việc.
 • Thành thạo sử dụng các phần mềm hỗ trợ công việc thiết kế: Creo, Autocad,…

People also viewed

THIÊN LONG Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.