Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[HCM - Bình Tân] Quản Lý Hệ Thống Tích Hợp - ISM

TP. HỒ CHÍ MINH

Work Location Ho Chi Minh (Binh Tan District)
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 5 Years
Salary Competitive
Industry Quality Control (QA/QC)
Deadline to Apply 29/09/2022
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Quản trị Hệ thống quản lý tích hợp:

- Tham mưu cho cấp trên về các hệ thống quản lý (HTQL) theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 17025, ISO 13485, SA 8000, An ninh…, đồng thời đề xuất triển khai áp dụng các hệ thống quản lý mới.
- Triển khai xây dựng hệ thống tài liệu (chính sách, thủ tục, quy định) cho toàn Tập đoàn một cách đầy đủ kịp thời, tinh gọn đáp ứng yêu cầu quản trị của Tập toàn, hoạt động của các Khối/Cty/BP cũng như các yêu cầu của hệ thống quản lý tích hợp (HTQLTH) mà Tập đoàn đang áp dụng.
- Chứng nhận, thực thi và duy trì thành công, hiệu lực và hiệu quả HTQLTH, vượt qua các cuộc đánh giá của các Tổ chức chứng nhận và của khách hàng.
- Kiểm tra, xem xét, chỉnh sửa toàn bộ tài liệu như chính sách, thủ tục, quy định của các BP/PB trong toàn Tập đoàn trước khi trình ký và ban hành.
- Làm việc với đối tác, cơ quan chức năng, khách hàng, tổ chức đánh giá liên quan đến HTQLTH.

2. Quản trị tiêu chuẩn, hệ thống quản lý của khách hàng:
- Triển khai xây dựng và vận hành hiệu quả các HTQL theo yêu cầu của khách hàng như: HTQL chất lượng (SQP, FCCA), HTQL trách nhiệm xã hội (ICTI), HTQL an ninh (C-TPAT, SCAN, SCS), HTQL vi sinh.
- Làm việc với khách hàng, các tổ chức đánh giá liên quan đến các HTQL của khách hàng.
- Cập nhật thường xuyên những thay đổi các HTQL của khách hàng để thay đổi điều chỉnh một cách hiệu quả đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

3. Đánh giá tuân thủ chính sách, quy định, thủ tục của Tập đoàn và pháp luật.
- Xây dựng quy trình, chương trình đánh giá tuân thủ các chính sách, quy định, thủ tục và các rủi ro cao.
- Thiết lập nội dung đánh giá phù hợp với từng chủ đề, Khối/Công ty/BP và từng thời điểm.
- Triển khai đánh giá đảm bảo tuân thủ/hiệu quả các quá trình tác nghiệp trong toàn tập đoàn.

4. Đánh giá, Kiểm soát NCC:
- Triển khai xây dựng quy trình, tiêu chí đánh giá NCC đáp ứng yêu cầu của Tập đoàn, yêu cầu khách hàng và các tiêu chuẩn quản lý quốc tế mà Tập đoàn đang áp dụng (ISO 9001, SA 8000, C-TPAT)
- Triển khai đánh giá lựa chọn NCC mới.
- Triển khai đánh giá giám sát định kỳ NCC chiến lược.
- Hỗ trợ NCC thực hiện cải thiện và nâng cao hệ thống quản lý.

5. Giải quyết sự cố, sự không phù hợp về liên quan đến quản trị hệ thống:
Phối hợp cùng với các BP/PB liên quan giải quyết kịp thời các sự cố, sự không phù hợp một cách nhanh chóng, triệt để. Đồng thời điều tra nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục phòng ngừa hiệu quả.

6. Cải tiến, tối ưu hóa hoạt động:
- Đề xuất những cải tiến mang lại hiệu quả trong công việc và giá trị cho Công ty.
- Tham gia các dự án cải tiến trong Công ty theo sự chỉ định và phân công của cấp trên.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp đại học trở lên.
 • Có kinh nghiệm hơn 2 năm ở các vị trí quản lý tương đương.
 • Am hiểu và có kinh nghiệm trong việc xây dựng, vận hành HTQLTH theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 17025, SA 8000,…
 • Có chứng chỉ Lead Auditor một trong các tiêu chuẩn sau ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000…
 • Thành thạo Microsoft office.
 • Kỹ năng tiếng anh tốt.

People also viewed

THIÊN LONG Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.