Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[HCM - Bình Tân] Trưởng Phòng Phát Triển Ý Tưởng

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Department Manager
Job Type Permanent
Experiences 3 Years
Salary Negotiable
Industry Marketing Division
Deadline to Apply 30/09/2022
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Tiếp nhận ý tưởng, concept từ các bộ phận nội bộ R&D, Marketing và cấp trên.
 • Cập nhật xu hướng thị trường, sản phẩm đối thủ để kịp thời đề xuất định hướng phát triển sản phẩm phù hợp đến team nội bộ R&D.
 • Tổ chức các hoạt động khảo sát, nghiên cứu thị trường, tìm kiếm insight.
 • Báo cáo phân tích, đề xuất định hướng phát triển sản phẩm mới dựa trên kết quả nghiên cứu thị trường.
 • Kết nối nội bộ R&D với thị trường qua thông tin khảo sát và nghiên cứu.
 • Tổ chức Workshop Innovation qui mô Tập đoàn nhằm mục đích lựa chọn concept đáng đầu tư và phát triển.
 • Lập phương án kinh doanh tiền khả thi.
 • Quản lý tất cả danh mục, file ý tưởng, concepts xuất phát từ nội bộ team R&D
 • Quản lý thông tin nghiên cứu thị trường, xu hướng,… tiếp nhận từ bộ phận Marketing, Sale
 • Đề xuất định hướng phát triển sản phẩm mới theo nhu cầu thị trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ, trách nhiệm khác do cấp trên trực tiếp giao.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing
 • Am hiểu qui trình hoạt động nghiên cứu thị trường
 • Am hiểu qui trình xây dựng chiến lược Marketing sản phẩm 4Ps, 6Ps
 • Trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý tương đương (Trên 3 - 5 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty nghiên cứu thị trường)
 • Quản lý, Giao tiếp; Thuyết trình
 • Khảo sát, phân tích và xây dựng định hướng phát triển sản phẩm
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin;
 • Kỹ năng giám sát, xử lý tình huống, đưa ra quyết định.
 • Năng động, chững chạc, tự tin, trung thực, sáng tạo.

People also viewed

THIÊN LONG Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.