Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[HCM-Q.Bình Tân] Nhân Viên Nghiên Cứu Thí Nghiệm

TP. HỒ CHÍ MINH

Work Location Ho Chi Minh (Binh Tan District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Chemical Eng.
Deadline to Apply 31/08/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

 • Đề xuất ý tưởng Sản phẩm mới (SPM), ý tưởng cải tiến về sản phẩm/ quy trình sản xuất (QTSX)/ quy trình kiểm tra/ phương pháp kiểm tra và các công việc khác có liên quan nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công việc.
 • Tìm kiếm và đề xuất ý tưởng áp dụng các tính năng mới của nguyên vật liệu mới, công nghệ mới từ các nhà cung cấp.

CÔNG VIỆC NGHIÊN CỨU VÀ CẢI TIẾN SẢN PHẨM:

 • Thường xuyên thu thập và cập nhật thông tin mới từ các lĩnh vực có liên quan nhằm nâng cao kiến thức và phục vụ cho công việc nghiên cứu.
 • Lập kế hoạch, thực hiện nghiên cứu và đảm bảo chất lượng sản phẩm nghiên cứu .
 • Thực hiện nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới (SPM) được phân công bởi cấp trên trực tiếp hoặc Chuyên viên R&D chuyên trách.
 • Thực hiện cải tiến chất lượng sản phẩm nhằm tăng chất lượng và giảm giá thành theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp hoặc Chuyên viên R&D chuyên trách.
 • Tìm kiếm Nguyên vật liệu (NVL) mới và NVL thay thế từ các nhà cung cấp bên ngoài.
 • Thực hiện báo cáo nghiên cứu và hoàn chỉnh hồ sơ sản phẩm theo Thủ tục và Quy định hiện hành.
 • Kiểm tra, đánh giá, lập Tiêu chuẩn chất lượng (TCCL) và soát xét TCCL cho các NVL sử dụng cho SPM và sản phẩm cải tiến thuộc phạm vi phụ trách.
 • Đề xuất công nghệ sản xuất và Lập quy trình SX SPM, SP cải tiến phụ trách.
 • Thực hiện, theo dõi và kiểm soát chất lượng SPM và sản phẩm cải tiến trong quá trình sản xuất thử.
 • Xử lý và giải quyết sự cố về chất lượng sản phẩm.
 • Thực hiện các mẫu sản phẩm theo yêu cầu của BP R&D, Khối Phát triển kinh doanh quốc tế và các yêu cầu khác đối với các sản phẩm thuộc phạm vi phụ trách.
 • Liên hệ Phòng thí nghiệm (PTN) Tập đoàn và các PTN bên ngoài khác nhằm gửi mẫu kiểm tra.
 • Tiếp nhận và triển khai công nghệ được chuyển giao theo phân công của cấp trên.
 • Cập nhật, lưu trữ và bảo quản các hồ sơ liên quan đến công việc thực hiện.
 • Soát xét và ban hành các hồ sơ sản phẩm có liên quan.

CÔNG VIỆC HÓA NGHIỆM 

 • Lập kế hoạch, triển khai và đảm bảo tiến độ, chất lượng của công việc.
 • Kiểm tra, đánh giá, lập Tiêu chuẩn chất lượng (TCCL) và soát xét TCCL cho các NVL sử dụng cho SPM và sản phẩm cải tiến thuộc phạm vi phụ trách.
 • Thực hiện, theo dõi và kiểm soát chất lượng SPM và sản phẩm cải tiến trong quá trình sản xuất thử
 • Xử lý và giải quyết sự cố về chất lượng sản phẩm.
 • Thực hiện các mẫu sản phẩm theo yêu cầu của Phòng R&D, Phòng Phát triển kinh doanh quốc tế và các yêu cầu khác đối với các sản phẩm thuộc phạm vi phụ trách.
 • Liên hệ Phòng thí nghiệm (PTN) Tập đoàn và các PTN bên ngoài khác nhằm gửi mẫu kiểm tra.
 • Cập nhật, lưu trữ và bảo quản các hồ sơ liên quan đến công việc thực hiện.
 • Soát xét và ban hành các hồ sơ sản phẩm có liên quan.

Xử lý và giải quyết sự cố về chất lượng của sản phẩm về hóa nghiệm:

 • Nhận và xử lý thông tin về sự cố chất lượng của sản phẩm về hóa nghiệm trong quá trình sản xuất tại các Xưởng Sản xuất.
 • Phối hợp với các Xưởng Sản xuất, Phòng QCC và Phòng QC/TQM để đưa ra biện pháp giải quyết kịp thời nhằm đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm về hóa nghiệm.

Trách nhiệm khác:

 • Phối hợp chặt chẽ với bộ phận sản xuất, Bộ phận Công nghệ nhằm áp dụng công nghệ, quy trình SPM phù hợp với điều kiện sản xuất.
 • Chủ động liên hệ, phối hợp với các phòng ban khác có liên quan nhằm giải quyết hiệu quả công việc phụ trách.
 • Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên.

Tham mưu, xem xét trước khi ban hành các dạng văn bản: Quy trình/thủ tục, hướng dẫn, quy định/quy chế, quy cách, tiêu chuẩn, thông báo, bảng/phiếu kiểm tra, các sổ tay/cẩm nang liên quan đến lĩnh vực đảm trách.

Đề xuất đầu tư các máy móc thiết bị phục vụ cho công việc thuộc phạm vi phụ trách.

Bảo mật thông tin:

 • Bảo mật thông tin liên quan đến việc nhận chuyển giao công nghệ.
 • Bảo mật thông tin nghiên cứu và cải tiến.
 • Bảo mật thông tin về sản phẩm, nhà cung cấp và các hoạt động sản xuất.
 • Bảo mật thông tin liên quan đến các công việc khác thuộc khối R&D.
 • Bảo mật các thông tin khác theo quy định bảo mật của Tập đoàn.

Báo cáo:

 • Định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm các công việc đã được phân công thực hiện kể cả công việc phát sinh, công việc đột xuất để nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ cấp trên.
 • Khi thực hiện công việc nghiên cứu theo dự án: báo cáo công việc theo yêu cầu của Chuyên viên R&D phụ trách dự án.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật Hóa 
 • Am hiểu sâu về công tác nghiên cứu và phát triển SPM; Có khả năng sáng tạo trong nghiên cứu.
 • Có khả năng suy luận, phân tích, đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề hiệu quả.
 • Kỹ năng trình bày, diễn đạt ý tưởng ngắn gọn, chính xác.
 • Kỹ năng làm việc trong Phòng Thí nghiệm.
 • Có 03 năm kinh nghiệm trở lên làm công việc nghiên cứu chuyên sâu thí nghiệm/ hóa nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực sơn phủ hoặc mực in.
 • Trung thực, cẩn thận, chững chạc, tự tin, sáng tạo.
 • Tiếng Anh: Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành Hóa và ưu tiên tiếng anh giao tiếp tốt.

People also viewed

THIÊN LONG Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.