Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[HCM - Q.Bình Tân] Chuyên Viên Xây Dựng & Phát triển Hệ Thống Quản Lý Tích Hợp

TP. HỒ CHÍ MINH

Work Location Ho Chi Minh (Binh Tan District)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 3 Years
Salary Competitive
Industry Quality Control (QA/QC), Manufacturing / Process
Deadline to Apply 21/04/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Xây dựng và phát triển tài liệu Hệ thống tích hợp:

 • Đảm bảo Hệ thống tài liệu phải đầy đủ và được vận hành, áp dụng một cách dễ dàng, phù hợp với thực tế theo chính sách của Tập đoàn;
 • Phối hợp với các Trưởng Khối/BP/PB rà soát tài liệu nhằm Tổng hợp kế hoạch soạn thảo, soát xét tài liệu Toàn Tập Đoàn hàng năm
 • Phối hợp với các Khối/BP/PB liên quan xây dựng/soạn thảo toàn bộ hệ thống tài liệu của Tập đoàn nhằm đảm bảo các tài liệu đó luôn phù hợp với hệ thống quản lý tích hợp của Tập đoàn;
 • Soát xét kịp thời những tài liệu lỗi thời, không còn giá trị sử dụng.
 • Thực hiện khảo sát hệ thống tài liệu hàng năm.

Đào tạo:

 • Phối hợp với các Khối/BP/PB Owner Bảo đảm các tài liệu chính yếu mới soạn thảo được đào tạo.

Đánh giá:

 • Lập kế hoạch và thực hiện đánh giá tuân thủ các tài liệu chính yếu tại Các Khối/BP/PB.
 • Tham giá đánh giá nội bộ Hệ thống tích hợp.
 • Tham gia đánh giá rà soát định kỳ trước các cuộc đánh giá từ bên thứ 2,3.
 • Tham gia đánh giá Tránh nhiệm Xã Hội, An Toàn các NCC dịch vụ.
 • Đối ứng các cuộc đánh giá bên ngoài (bao gồm đánh giá bên thứ 2,3) theo kế hoạch hàng năm.

Thực hiện ban hành:

 • Xem xét tính hiệu lực các văn bản trước khi ban hành
 • Ban hành các thông tin, thông báo, quyết định đúng quy định của Tập đoàn.

Hệ thống:

 • Đảm bảo hệ thống quản lý tích hợp đang được áp dụng Toàn Tập Đoàn có hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế mà đã được đăng ký chứng nhận (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, ISO 17025, SA8000, ICTI, SCAN, SQP, FCCA).

Giải thưởng:

 • Đảm bảo viết các báo cáo về giải thưởng Phát Triển Bền Vững (CSI) hoàn thành đúng hạn.

Theo dõi hành động khắc phục & cải tiến

 • Tổng hợp và theo dõi các vấn đề phát hiện trong đợt đánh giá tuân thủ các tài liệu chính yếu.
 • Phối hợp với các K/BP/PB hỗ trợ việc khắc phục – cải tiến

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản Trị Chất Lượng hoặc chuyên ngành quản lý hệ thống….

- Quản trị chất lượng, Quản trị hệ thống, Quản trị rủi ro, Kiểm soát nội bộ

- Có 03 năm kinh nghiệm ở vị trí công việc tương đương.

- Cẩn thận, tự tin, có tinh thần trách nhiệm cao.

- Am hiểu các hệ thống quản lý: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000, ISO/IEC 17025;

- Tiếng Anh: Giao tiếp, lập báo cáo và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành

People also viewed

THIÊN LONG Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.