Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[HCM - Q2] Chuyên Viên Kế Toán Quản Trị

TP. HỒ CHÍ MINH

Work Location Ho Chi Minh (District 2)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 4 Years
Salary Competitive
Industry Accounting / Auditing / Tax, Finance / Investment
Deadline to Apply 31/12/2022
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Thực hiện báo cáo quản trị theo yêu cầu:

Quản trị dữ liệu kinh doanh của Tập đoàn:

 • Báo cáo, phân tích, đánh giá hiệu quả kinh doanh, hiệu quả lãi gộp:
 • Theo tháng/ quý/ năm;
 • Theo Khối/ đơn vị kinh doanh;
 • Theo ngành hàng/ sản phẩm;
 • Theo kênh phân phối.
 • Tổng hợp các thông tin, tài liệu giải trình hiệu quả kinh doanh, hiệu quả lãi gộp theo đơn vị kinh doanh, nhóm sản phẩm, kênh phân phối.

Quản trị ngân sách hoạt động Khối/ Bộ phận/ Phòng ban:

 • Lập kế hoạch ngân sách Tập đoàn;
 • Báo cáo, phân tích, đánh giá việc thực thi ngân sách hoạt động theo định kỳ; đánh giá, phân tích hiệu quả sử dụng chi phí của Tập đoàn;
 • Kết hợp với các bộ phận liên quan kiểm soát chi phí hoạt động của từng bộ phận.

Quản trị khác:

 • Phân tích, đánh giá, báo cáo định kỳ công tác quản trị hàng tồn kho; công nợ phải thu; công nợ phải trả; giá thành sản phẩm;
 • Báo cáo quản trị các phần hành kế toán khác (nếu có).

Các nghiệp vụ khác:

 • Phân tích, kiểm soát, đánh giá hiệu quả kinh doanh các sản phẩm liên quan đến bản quyền công nghệ bên ngoài;
 • Hỗ trợ, hướng dẫn nhân viên các nghiệp vụ liên quan kế toán, tài chính.
 • Hỗ trợ công tác kế toán quản trị cho các Công ty con;
 • Báo cáo khác theo yêu cầu cấp trên.

Trách nhiệm báo cáo:

 • Thiết kế, xây dựng, cải tiến biểu mẫu báo cáo để công việc được hiệu quả hơn.
 • Báo cáo định kỳ hàng tuần, tháng, quý các công việc đã được phân công thực hiện kể cả công việc phát sinh, công việc đột xuất để nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ cấp trên;
 • Báo cáo ngay khó khăn, trở ngại lên cấp trên.

Hệ thống hóa thông tin và lưu trữ tài liệu:

 • Tổ chức, sắp xếp lưu trữ thông tin dữ liệu có liên quan;
 • Sắp xếp, quản lý chứng từ, hồ sơ, có liên quan. 

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h45 từ thứ 2 đến thứ 6

Địa điểm làm việc: Tầng 10 Sofic Tower, số 10 đường Mai Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, Tp. Thủ Đức, TP. HCM

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.
 • Am hiểu về hoạt động kế toán, tài chính;
 • Có kiến thức về quản lý, phân tích hiệu quả kinh doanh;
 • Kỹ năng thống kê, phân tích, dự báo; 
 • Có 4 năm kinh nghiệm trở lên làm trong lĩnh vực kế toán.
 • Am hiểu về phần mềm Kế toán SAP/ Oracle;
 • Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính Kế toán khá;
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

People also viewed

THIÊN LONG Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.