Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[HCM - Q2] Chuyên Viên Pháp Chế

TP. HỒ CHÍ MINH

Work Location Ho Chi Minh (District 2)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 7 Years
Salary Competitive
Industry Law / Legal Services
Deadline to Apply 15/02/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Triển khai và thực hiện công tác pháp lý doanh nghiệp:
 • Thực hiện dịch vụ tư vấn pháp lý theo sự phân công của quản lý trực tiếp:
 • Thực hiện tư vấn hoặc hỗ trợ các Khối/Bộ phận/Phòng ban toàn Tập đoàn liên quan đến các vấn đề pháp lý về lao động, hợp đồng, doanh nghiệp niêm yết, đầu tư, sản phẩm, nhãn hàng hóa...
 • Thực hiện tư vấn, rà soát, đánh giá các hoạt động và/ hoặc các văn bản pháp lý được thực hiện/ ký kết bởi các chủ thể thuộc Tập đoàn nhằm đảm bảo tất cả các chính sách và hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn tuân thủ đúng luật và các quy định liên quan.
 • Xử lý và giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
 • Thực hiện công tác soạn thảo, thẩm định, rà soát, kiểm soát, dịch thuật, Hợp đồng theo sự phân công của quản lý trực tiếp:
 • Thực hiện thẩm định và tư vấn chuyên môn đối với các hợp đồng, tài liệu liên quan mang tính pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn các Hợp đồng mua bán, Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng xây dựng, Hợp đồng tư vấn, Hợp đồng về quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê tài sản và các loại Hợp đồng thương mại, dân sự khác.
 • Thực hiện soạn thảo các mẫu Hợp đồng, tài liệu pháp lý phát sinh theo nhu cầu; dịch thuật Hợp đồng hoặc hỗ trợ dịch thuật Hợp đồng và tài liệu pháp lý liên quan.
 • Giải thích, hướng dẫn thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm pháp lý của các chủ thể thuộc Tập đoàn khi tham gia Hợp đồng, Thỏa thuận đã ký kết.
 • Tham gia xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình đàm phán, giao kết, thực hiện Hợp đồng của Tập đoàn.
 • Đại diện pháp lý theo sự phân công của quản lý trực tiếp: Chuẩn bị hồ sơ pháp lý, đại diện tham gia giải quyết/ tranh tụng xử lý các phát sinh về tranh chấp quyền lợi giữa công ty với đối tác.
 • Hệ thống hóa văn bản pháp luật
 • Cập nhật hệ thống văn bản pháp luật, tiêu chuẩn Việt Nam liên quan đến hoạt động của Tập đoàn và báo cáo quản lý trực tiếp.
 • Thực hiện phân tích và phối hợp hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của Tập đoàn.
 • Kiểm soát tuân thủ:
 • Thực hiện soát xét, theo dõi và giám sát việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
 • Thực hiện theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, nội quy, quy chế, quy định của Tập đoàn, đảm bảo rằng tất cả các hoạt động của Tập đoàn đều thực hiện theo đúng pháp luật liên quan.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật.
 • Nắm vững hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung, đặc biệt là pháp luật về Luật doanh nghiệp và vận dụng vào thực tế cho hoạt động của Doanh nghiệp.
 • Kỹ năng nhận định và kiểm soát rủi ro pháp lý.
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí công việc tương đương.
 • Trung thực, cẩn thận, nhạy bén.
 • Có khả năng giao tiếp và soạn thảo văn bản bằng tiếng Anh.

People also viewed

Current Job

THIÊN LONG Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.