Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[HCM - Q2] Nhân Viên Kế Toán Quản Lý Dự Án

Work Location Ho Chi Minh (District 2)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 1 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Banking, Treasury Division, Accounting and Finance Division, Finance / Investment
Deadline to Apply 19/10/2022
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Tổ chức kết nối các bộ phận có liên quan đến dự án mới, sản phẩm mới như BP Kinh doanh, Marketing, Trade Marketing, Mua hàng, R&D, Nhân Lực & Văn Hóa.

- Phối hợp các BP theo key nhóm công viêc liên quan đến dự án mới, sản phẩm mới; lập và trình phương án kinh doanh trên E-request.

- Đánh giá hiệu quả dự án, sản phẩm mới.

- Một số công việc khác theo sự điều phối của Trưởng BP

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán
 • Phân tích tài chính, kế toán
 • Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, phân tích & báo cáo.
 • Ưu tiên kinh nghiệm từ 1 năm
 • Cẩn thận, trung thực, bảo mật, chủ động trong công việc

People also viewed

THIÊN LONG Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.