Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[HCM - Q2] QUẢN LÝ NGÀNH HÀNG & SẢN PHẨM

TP. HỒ CHÍ MINH

Work Location Ho Chi Minh (District 2)
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Marketing Division, Marketing
Deadline to Apply 01/04/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

1. QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH HÀNG CON VÀ SẢN PHẨM TRỰC THUỘC

 • Quan sát: liên tục quan sát, phân tích, đánh giá, đề xuất hành động, đồng thời cập nhật chung cho toàn phòng Tiếp Thị và tập đoàn TLG về đối thủ & thị trường - người dùng
 • Giám sát: nắm bắt, giám sát, nhận diện rủi ro - cơ hội và có hành động kiểm soát sức khoẻ ngành hàng con, bao gồm doanh thu, doanh số, sản lượng, lãi gộp, chi phí, supplies, hiệu suất hoạt động chi Marketing, số lượng SKUs, tuân thủ quản trị hệ thống dữ liệu của các SKUs (Product Hierarchy)
 • Kiểm soát: hỗ trợ Trưởng Phòng trong việc đảm bảo tính nhất quán và tuân thủ AOP hoặc Cam Kết Chung giữa thương hiệu vs. ngành hàng & sản phẩm về các KPI doanh thu – chi phí – mức độ tập trung trên từng chiến dịch - hoạt động – kênh – vùng miền. 

2. HỖ TRỢ TRƯỞNG PHÒNG LẬP CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NGẮN, TRUNG VÀ DÀI HẠN CHO NGÀNH HÀNG VÀ SẢN PHẨM TRỰC THUỘC

 • Hỗ trợ Trưởng Phòng thiết lập và duy trì chiến lược Ngành Hàng và Sản Phẩm dài hạn 5Y Strategic Plan
 • Phát triển và giám sát tính tuân thủ các chiến lược Ngành Hàng - Sản Phẩm và chiến lược AOP

3. LẬP CHIẾN LƯỢC VÀ THỰC THI KẾ HOẠCH SẢN PHẨM MỚI

 • Triển khai kế hoạch sản phẩm mới và tối ưu sản phẩm hiện tại
 • AOP & Chiến Lược: Chịu trách nhiệm chính trong việc chuyển hoá các Chiến Lược Ngành Hàng - Sản Phẩm và các Chiến Lược AOP sang các kế hoạch phát triển Sản Phẩm Mới mỗi năm
 • Nghiên Cứu & Phát Triển Sản Phẩm mới
 • Giám sát, kiểm soát và cải tiến sau tung hàng
 • Tối ưu sản phẩm hiện tại
 • Kết nối và tối ưu đa nguồn lực cho kế hoạch và thực thi sản phẩm mới

4. PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CÁ NHÂN VÀ ĐỘI NGŨ VỀ SẢN PHẨM

 • Xây dựng và duy trì Thư Viện Thông Tin Sản Phẩm chuyên sâu và chuyên nghiệp: Hỗ trợ Trưởng Phòng và thực thi xây dựng mới bộ thông tin sản phẩm (tương tự eOffice) mới, đảm bảo bao gồm các yếu tố sau cho từng SKUs quan trọng nhất:
 • Học tập và phát triển kiến thức - năng lực về sản phẩm
 • Truyền thông nội bộ với các PB / BP liên quan

Job Requirement

- Tốt nghiệp ĐH ngành Kinh Doanh / Tài Chính / Marketing / Data Science hoặc các ngành liên quan
- Từ 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Từng làm trong các công việc về Tiếp Thị Sản Phẩm (Product Marketing), Phát Triển Sản Phẩm Mới (NPD - New Product Development, Innovation)
- Có năng lực tốt về tư duy logic, data, phân tích
- Hiểu và có kinh nghiệm về các mô hình phát triển sản phẩm mới (NPD) như Stage Gate, Agile

People also viewed

THIÊN LONG Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.