Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[HCM - Q2] TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG

TP. HỒ CHÍ MINH

Work Location Ho Chi Minh (District 2)
Job Level Department Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 5 Years
Salary Competitive
Industry Marketing Division, Advertising / PR / Communications
Deadline to Apply 17/02/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG CỦA TẬP ĐOÀN VÀ THƯƠNG HIỆU

 • Giám sát việc tạo tài liệu/ nội dung tiếp thị và truyền thông để đảm bảo rằng nó nhất quán với thương hiệu của tổ chức, bao gồm nhưng không giới hạn fanpage, Instagram, website, tiktok, youtube, Zalo OA (official account) ,…
 • Lập kế hoạch và quản lý nội dung và hình ảnh và các vật liệu truyền thông khác.
 • Giám sát các dự án liên quan đến các kênh truyền thông của Tập đoàn và Thương hiệu.
 • Tích hợp và quản trị các kênh truyền thông theo định hướng của Tập đoàn.

2. LẬP CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG TRÊN NỀN TẢNG KỸ THUẬT SỐ NGẮN, TRUNG VÀ DÀI HẠN CHO TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

2.1. Thiết lập và duy trì chiến lược truyền thông dài hạn 5Y Strategic Plan cho Tập đoàn.

 • Hỗ trợ Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại, đồng thời phối hợp BP Thương Hiệu, BP Ngành Hàng và các PB / BP khác lên các chiến lược dài hạn 3 – 5 năm cho BP Truyền thông.
 • Phát triển và thực hiện các chiến lược truyền thông hiệu quả nhằm xây dựng các chương trình khách hàng thân thiết, nhận thức về thương hiệu và sự hài lòng của khách hàng.
 • Hỗ trợ Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại kết nối, xây dựng và mở rộng mối quan hệ với những người có ảnh hưởng, các kênh truyền thông đại chúng để đảm bảo hiệu quả tối đa cho các chiến lược truyền thông của Tập Đoàn.
 • Đặc biệt chú trọng phân tích và chủ động đề xuất hành động chiến lược liên quan đến Khách hàng, chiến lược truyền thông của Đối Thủ.

2.2. Phát triển và giám sát tính tuân thủ các chiến lược Truyền thông và chiến lược AOP

 • Hỗ trợ Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại, đồng thời phối hợp BP Thương Hiệu và các PB / BP khác lên các chiến lược AOP và các chiến lược truyền thông cho Tập đoàn và Thương hiệu phát sinh trong năm
 • Chịu trách nhiệm chính cho việc chuyển hoá từ kế hoạch 5Y sang các AOP và các chiến lược Truyền thông khác
 • Chịu trách nhiệm cho tính tuân thủ của AOP Tiếp thị & Truyền thông và Chiến Lược Tiếp Thị & Truyền thông của BP Truyền thông, giám sát tính tuân thủ AOP và chiến lược Truyền thông của BP Thương Hiệu và các PB/BP liên quan.

3. LẬP CHIẾN LƯỢC VÀ THỰC THI KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG CHO CÁC THƯƠNG HIỆU CON CỦA TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

 • Xây dựng chiến lược, thực hiện và quản lý các chiến dịch truyền thông trên nền tảng Kỹ Thuật Số và các kênh truyền thông khác cho các thương hiệu con của Tập đoàn.
 • Xây dựng và thực hiện các chiến lược truyền thông trên nền tảng Kỹ Thuật Số và các kênh truyền thông khác cho các sản phẩm mới, các sự kiện và khuyến mãi của các thương hiệu con.
 • Xác định và quản trị các chỉ số hiệu suất chính cho từng kênh truyền thông Kỹ Thuật Số và các kênh truyền thông khác nhằm kiểm tra, đo lường và giám sát mức độ thành công của chiến dịch trên nền tảng này.
 • Xác định và quản trị các kênh truyền thông Kỹ Thuật Số và các kênh truyền thông khác chiến lược sẽ giúp đạt được các mục tiêu chung của toàn bộ chiến dịch.
 • Phối hợp với bộ phận Thương hiệu để lập kế hoạch và quản lý nội dung và hình ảnh và các chất liệu truyền thông khác phục vụ cho chiến dịch.

4. PHÁT TRIỂN CHUYÊN MÔN CÁ NHÂN VÀ ĐỘI NGŨ VỀ TRUYỀN THÔNG TRÊN NỀN TẢNG KỸ THUẬT SỐ

 • Lên kế hoạch và thực thi việc phát triển kiến thức và năng lực đội ngũ về kiến thức truyền thông.
 • Truyền thông nội bộ với các PB / BP liên quan.

5. QUẢN TRỊ ĐỘI NGŨ, NHÂN SỰ, VĂN HOÁ VÀ HỢP TÁC

 • Xây dựng và thực thi lộ trình phát triển nhân viên
 • Đề xuất và giám sát thực thi KPI nhân viên
 • Phát triển văn hoá và tinh thần đội ngũ
 • Xây dựng và duy trì sự kết nối liên phòng ban

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Marketing, QTKD, Kinh tế…
 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
 • Kiến thức chuyên sâu về Marketing, Truyền thông và thương hiệu, xử lý thông tin truyền thông;
 • Có khả năng tổ chức, điều hành tổng thể các hoạt động truyền thông Marketing đồng thời sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra;
 • Khả năng xây dựng, duy trì và phát triển các mối quan hệ với các kênh truyền thông, báo chí;
 • Thành thạo tiếng Anh;

People also viewed

Current Job

THIÊN LONG Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.