Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[HCM - Q6] Kế Toán Công Nợ

TP. HỒ CHÍ MINH

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 1 Years
Salary Competitive
Industry Accounting / Auditing / Tax, Finance / Investment
Deadline to Apply 03/02/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Quản lý, theo dõi, đối chiếu công nợ:

Phải thu:

 • Căn cứ vào công nợ, thủ tục đáp ứng đơn hàng và thủ tục quản lý công nợ tiến hành kiểm tra và duyệt đơn hàng;
 • Kiểm tra các hoá đơn bán ra được cập nhật theo đúng đối tượng Khách hàng;
 • Thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin các khoản nợ phải thu đến hạn thanh toán, quá hạn và nợ khó đòi;
 • Phối hợp với kế toán bán hàng xử lý các vấn đề liên quan đến hoá đơn khi nhận phản ánh từ Khách hàng;
 • Liên hệ với Khách hàng đôn đốc thu hồi các khoản nợ đến hạn, quá hạn và gửi thông tin đến BP KD để cùng hỗ trợ thu hồi công nợ;
 • Thường xuyên kiểm tra thực tế nợ phải thu với Khách hàng để phát hiện kịp thời các khoản chênh lệch (nếu có);
 • Định kỳ đối chiếu công nợ với Khách hàng;
 • Lập tính thưởng doanh số, các khoản hỗ trợ và cấn trừ công nợ theo đúng quy định.

Phải trả:

 • Cập nhật hóa đơn mua vào liên quan đến chi phí cho các khoản phải trả;
 • Kiểm tra các hoá đơn mua vào nhập kho được cập nhật theo đúng đối tượng NCC;
 • Kiểm tra thanh toán tiền hàng có nhập kho theo PO;
 • Đảm bảo thanh toán các khoản phải trả theo đúng đối tượng, đúng thời hạn thanh toán, không thanh toán trước hạn và thanh toán 2 lần;
 • Cập nhật các biến động về giá của NCC;
 • Theo dõi tiến độ thực hiện các hợp động trả trước, các khoản NCC hỗ trợ;
 • Lập kế hoạch dự trù thanh toán cho NCC theo tháng, quý;
 • Định kỳ đối chiếu công nợ với NCC;

Báo cáo:

 • Hàng tuần, lập báo cáo tuổi nợ bao gồm: tổng nợ, nợ trong hạn, nợ quá hạn đến các BP/PB liên quan và cấp trên;
 • Hàng tháng, lập báo cáo chi tiết, tổng hợp các khoản phải thu, phải trả;
 • Báo cáo kịp thời các khoản nợ khó đòi và các khoản nợ Khách hàng không xác nhận;
 • Báo cáo đến cấp trên trường hợp biên bản xác nhận công nợ với Khách hàng, NCC có sự khác biệt, ghi rỏ lý do, nguyên nhân chênh lệch;
 • Lập bảng kê mua vào hàng hoá, dịch vụ thuộc phần hành;
 • Lập báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên. 

Địa điểm làm việc: 658P- 658R Phạm Văn Chí, P8, Q6, TP.HCM

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Tài chính Kế toán/ Kế toán doanh nghiệp
 • Cập nhật, theo dõi, đối chiếu, truy tìm số liệu, tổng hợp số liệu;
 • Thiết lập mô tả các quy trình, lập các báo cáo, mẫu biểu kế toán;
 • Phân tích, dự báo, kiểm soát các số liệu, chỉ số liên quan;
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Có 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán công nợ
 • Trung thực, năng động, chững chạc, tự tin.
 • Am hiểu về phần mềm kế toán SAP;
 • Sử dụng tốt vi tính văn phòng.

People also viewed

Current Job

THIÊN LONG Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.