Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[TOÀN QUỐC] Nhân Viên Tiếp Thị Thương Mại Thị Trường

Work Location Ho Chi Minh (District 6)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification College
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Marketing Division, Marketing
Deadline to Apply 30/04/2024
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Trực tiếp triển khai các kế hoạch kiểm tra-kiểm soát được giao hàng tuần/ tháng/quý để đảm bảo kiểm soát việc thực thi CTKM, chương trình trưng bày và các chương trình Tiếp thị thương mại khác của bộ phận Tiếp thị thương mại trên kênh bán hàng đối với các đối tượng gồm Nhà phân phối, điểm bán (kênh GT); Chuỗi KH, cửa hàng (kênh MT), nhóm nhân sự kinh doanh (cấp Giám đốc miền, Quản lý bán hàng, Giám sát bán hàng, Nhân viên bán) tại kênh GT – MT trong khu vực/địa bàn được phân công.

- Đảm bảo đúng chi tiết chương trình

- Áp dụng đúng đối tượng

- Thực thi và vận hành đúng của nhóm nhân sự Kinh doanh

Báo cáo kịp thời và định kỳ hàng tuần/quý/tháng đến Trưởng phòng Tiếp thị thương mại thị trường

2. Báo cáo thông tin đầy đủ về hoạt động của đối thủ trên kênh hàng tuần/tháng/quý và đề xuất hành động phù hợp bao gồm:

- Sản phẩm/ Sản phẩm mới – Giá cả

- Các chương trinhg khuyến mãi, chương trình tiếp thị thương mại

- Các chương trình tiếp thị thương hiệu

- Các hoạt động hoạt náo, gắn kết khách hàng

- Các loại hình trưng bày/ hình thức trưng bày mới

3. Thực thi các công việc dự án theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp trên địa bàn/khu vực được phân công, bao gồm:

- Kiểm tra, kiểm soát, hỗ trợ bán ra nhóm hàng chậm luân chuyển

- Thực thi hoạt động hoạt náo, khuyến mãi NTD trên kênh

- Phối hợp thực hiên các kế hoạch tung sản phẩm mới và báo cáo hiệu quả triển khai chương trình tung hàng

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Kinh Tế, Marketing
 • Kinh nghiệm Kinh nghiệm >2 năm ở các vị trí tương đương ngành hàng tiêu dùng
 • Có kiến thức về Kênh Phân phối, đặc biệt là kênh GT
 • Có kiến thức về Chương trình Tiếp thị thương mại và kiểm soát, quản lý việc thực thi
 • Có kiến thức nhất định về các phần mềm quản trị bán hàng như DMS – One, SAP
 • Kĩ năng báo cáo cơ bản, sử dụng các phầm mềm văn phòng
 • Có khả năng đi công tác dài ngày tại nhiều địa phương

People also viewed

THIÊN LONG Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.