Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[TPHCM - BÌNH TÂN] TRƯỞNG PHÒNG SHE (Safety Health Environment Manager)

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 3 - 7 Years
Salary Negotiable
Industry HSE
Deadline to Apply 31/12/2022
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

 • Thiết lập mục tiêu, kế hoạch SHE hàng năm.
 • Triển khai quan trắc môi trường lao động, quan trắc môi trường định kỳ (nước thải, khí thải).
 • Lập, cập nhật, theo dõi hồ sơ SHE.
 • Tiếp các đoàn thanh kiểm tra về HSE từ cơ quan chức năng cũng như các tổ chức chứng nhận về các tiêu chuẩn ISO 14001, ISO 45001,…
 • Lập báo cáo về ATVSLĐ- Hóa chất- PCCC- Môi trường định kỳ hàng năm gửi cơ quan nhà nước.
 • Phối hợp cùng các Bộ phận liên quan điều tra, báo cáo sự cố, tai nạn lao động (phát sinh).
 • Kiểm tra, đánh giá SHE (PCCC, ATVSLĐ, Môi Trường, Y Tế, Nhà Ăn, 5S) định kỳ theo kế hoạch hoặc đột xuất tại Công ty, nhà thầu phụ và nhà cung cấp.
 • Triển khai công tác đào tạo SHE (PCCC, ATVSLĐ, Môi Trường, Sơ Cấp Cứu, An Toàn Thực Phẩm, 5S) nhằm nâng cao nhận thức về SHE cho CB-CNV.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Môi trường/An toàn lao động.
 • Nắm vững hệ thống pháp luật Việt Nam về ATVSLĐ, Môi trường, PCCC, Hóa Chất.
 • Am hiểu các tiêu chuẩn như: ISO 14001, ISO 45001.
 • Có chứng chỉ huấn luyện An toàn nhóm 2.
 • Tiếng Anh (Nghe – nói – đọc – viết) giao tiếp cơ bản.
 • Khả năng thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin tốt.

People also viewed

THIÊN LONG Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.