Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

QUẢN LÝ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

TP. HỒ CHÍ MINH

Work Location Ho Chi Minh (Binh Tan District)
Job Level Manager
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 3 - 7 Years
Salary Negotiable
Industry Mechanical / Auto / Automotive, Quality Control (QA/QC), Manufacturing / Process
Deadline to Apply 15/10/2022
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Training & Development

Job Description

Phụ trách sản xuất tinh gọn – Lean:

- Layout nhà xưởng, 5S

- Nhận diện 7 lãng phí để giảm thiểu

- Productivity, Kaizen

- Tính toán cân bằng chuyền để bố trí công nhân từng chuyền cho hợp lý

- Tính toán cải tiến về chuyển đổi khuôn, chuyển đổi sản phẩm nhanh nhất (chương trình set up time).

 

Job Requirement

- Tốt nhiệp Đại học ngành Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp hoặc Cơ khí, điện.

- Có kiến thức về Lean, Kaizen, Six Sigma, TPM, đo lường hiệu quả (năng suất và OEE), 5S,…

- Có kiến thức về 7 công cụ IE - Industrial Engineering (Phân tích chuỗi quy trình làm việc, động tác, thời gian, bảng phối hợp công việc tiêu chuẩn; Phân tích hoạt động, thao tác liên hợp, cân đối chuyền, quá trình vận chuyển).

- Kinh nghiệm: Ít nhất 03 năm phụ trách công việc cải tiến.

People also viewed

Current Job

THIÊN LONG Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.