Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Training

Tập Đoàn đặc biệt chú trọng công tác đào tạo cho CB-CNV,  hàng năm có hơn 150 khóa đào tạo và khoản 800 CB-CNV được cử tham gia các khóa học.

Nội dung đào tạo bao gồm:
  • Đào tạo hội nhập cho nhân viên mới
  • Đào tạo công việc chuyên môn
  • Đào tạo kỹ năng mềm
  • Đào tạo theo yêu cầu pháp luật như An toàn Vệ sinh Lao động, PCCC, Sơ Cấp cứu,…
  • Đào tạo Văn hóa ứng xử.

Hình thức đào tạo được thực hiện đa dạng và phong phú từ đào tạo lý thuyết đến đào tạo thực hành, các chương trình chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tế cả bên ngoài và bên trong Công ty.

 

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

THIÊN LONG Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.