Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[HCM-Q2] Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ

TP. HỒ CHÍ MINH

Work Location Ho Chi Minh (District 2)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Executive management, Accounting and Finance Division
Deadline to Apply 17/12/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

- Hỗ trợ trong công tác lập Kế hoạch/Chương trình kiểm toán nội bộ

- Hỗ trợ soạn thảo các quy trình/thủ tục/tài liệu liên quan hoạt động kiểm toán nội bộ

- Rà soát quy trình/quy định/thủ tục của Công ty

- Rà soát, đánh giá, kiểm tra chi tiết các hệ thống/ứng dụng/phần mềm nhằm đưa ra các phát hiên, các biện pháp phòng ngừa rủi ro và ý kiến cải tiến.

- Hỗ trợ đánh giá, quản trị rủi ro các hoạt động của Công ty.

- Thực hiện các công việc kiểm toán chi tiết trong công tác kiểm toán nội bộ theo kế hoạch/chương trình đã phê duyệt và tham gia xử lý những sự việc bất thường phát sinh - Tham gia các hoạt động đánh giá tính tuân thủ

- Hỗ trợ lập báo cáo kiểm toán nội bộ định kỳ tháng/quý/năm

- Hỗ trợ theo dõi tiến độ, tình trạng các hành động khắc phục các vấn đề nêu trong báo cáo kiểm toán

- Tham mưu cho Trưởng phòng đưa ra những ý kiến nhằm cải tiến, nâng cao hiệu quả trong hoạt động kiểm soát nội bộ của Công ty

- Thực hiện các công việc chi tiết khác theo sự phân công của Trưởng Ban/Trưởng phòng

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, ưu tiên chuyên ngành Kiểm toán/Kế toán

- Năng lực chuyên môn Nắm vững nền tảng/lý thuyết/tác nghiệp về kiểm toán/kế toán/kiểm toán nội bộ/quản trị doanh nghiệp

- Kỹ năng Làm việc nhóm, Giao tiếp hiệu quả, Trình bày, Phân tích, tư duy logic/tư duy phản biện tốt, viết báo cáo kiểm toán nội bộ, Giải quyết vấn đề, ham học hỏi

- Kinh nghiệm làm việc Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm kiểm toán (trong đó ít nhất 1 năm làm kiểm toán nội bộ), ưu tiên có kinh nghiệm kiểm toán/quản trị các hệ thống/ứng dụng/phần mềm.

- Tính cách Chính trực, minh bạch, khách quan, điềm tĩnh, vui vẻ, hòa đồng, thân thiện

People also viewed

THIÊN LONG Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.