Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

[HCM - Q2] Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro

Work Location Ho Chi Minh (District 2)
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 2 - 3 Years
Salary Negotiable
Industry Accounting / Auditing / Tax, Law / Legal Services, Risk Division, Accounting and Finance Division
Deadline to Apply 31/03/2023
Share Facebook Linkedin Save to my jobs

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 1. Tham mưu cho quản lý trực tiếp về kế hoạch triển khai đánh giá & nhận diện rủi ro hàng năm.
 2. Tham mưu cho quản lý trực tiếp về việc thiết lập khung quản trị rủi ro theo khung của Tập đoàn.
 3. Xem xét và tư vấn cho các phòng ban chuyên môn về các giải pháp quản trị rủi ro thông qua việc xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, quy định của Tập đoàn.
 4. Triển khai công tác quản trị rủi ro theo khung/nguyên tắc quản trị rủi ro của Công ty, Tập đoàn.
 5. Hướng dẫn triển khai chương trình quản trị rủi ro, nhận diện và đánh giá rủi ro ở các đơn vị phụ trách đảm bảo tuân thủ theo khung/nguyên tắc quản trị rủi ro của Tập đoàn.
 6. Tư vấn và đề xuất các giải pháp kiểm soát cho các đơn vị phụ trách nhằm giảm thiểu các rủi ro của Tập đoàn.
 7. Rà soát thẩm định hồ sơ rủi ro của các đơn vị, theo dõi kế hoạch hành động, cập nhật tiến độ hoàn thành và tổng hợp báo cáo rủi ro định kỳ.
 8. Triển khai các kế hoạch và chương trình đào tạo về quản trị rủi ro cho toàn Tập đoàn.
 9. Thực hiện hoặc giám sát triển khai đào tạo liên quan đến rủi ro.
 10. Theo dõi hiệu quả của quá trình và chương trình đào tạo.
 11. Xây dựng nội dung bản tin rủi ro định kỳ.
 12. Hỗ trợ thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp/gián tiếp

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Quản trị rủi ro, Kiểm toán, Luật, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính hoặc các ngành khác có liên quan.
 • Kinh nghiệm làm việc: Từ 2 – 3 năm (Tối thiểu 01 năm ở vị trí kiểm soát nội bộ hoặc quản trị rủi ro ở các công ty có quy mô tương đương)
 • Năng lực chuyên môn: Nắm vững nền tảng/lý thuyết/tác nghiệp về Quản trị rủi ro
 • Kỹ năng lập kế hoạch, điều phối thực hiện đạt hiệu quả .
 • Kỹ năng soạn thảo văn bản, thẩm định văn bản.
 • Kỹ năng giao tiếp, ứng xử khéo léo.
 • Kỹ năng đào tạo, huấn luyện nhân viên.
 • Sử dụng thành thạo phần mềm MSOffice và các phần mềm chuyên môn  

People also viewed

THIÊN LONG Network

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.